POLITYKA COOKIES SERWISU

Obowiązuje od: 8 września 2023 r.

www.rachunkowe-bp.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.rachunkowe-bp.pl oraz w związku ze świadczeniem usług jest Barbara Podraza, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIURO RACHUNKOWE Barbara Podraza, ul. Starodąbrowska 39, 33-100 Tarnów, NIP: 8722203403.

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO, dostępnej pod adresem:www.rachunkowe-bp.pl/polityka-prywatnosci

 3. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 4. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.

 5. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§2

Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

 1. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej, zapisuje się na newsletter, etc.4

 2. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.rachunkowe-bp.pl, za pomocą którego Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu, dodać komentarze blogowe lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych, dostępnych na stronie.

 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

  2. dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  1. marketingu i remarketingu, które dostarczają informacji o Użytkownikach (konwersje, odwiedzone strony, czas spędzony na stronie) oraz ulepszają reklamy kierowane do Użytkownika.

 1. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:

   1. Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Ustawienia prywatności mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na https://policies.google.com/privacy

   2. Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na https://www.facebook.com/privacy/

 1. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 1. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA – będzie się wiązać z przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA; Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

§4

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach lub w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu, lub wybrać tylko takie ustawienia cookies, na które wyraża zgodę.

 2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.

 3. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

   1. Google Chrome – instrukcja

   1. Mozilla Firefox – instrukcja

   2. Apple Safari – instrukcja

   3. Microsoft Internet Explorer – instrukcja

 1. W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

§5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.